Bygga hus

Hållbarhet inom byggbranschen

Det blir allt mer viktigt med hållbarhet inom fastighets- och byggbranschen. Intresset för att renovera och bygga hållbart ökar allt mer, där ett hållbart byggprojekt innebär att minskad påverkan på klimat och miljö prioriteras i byggnadens hela livscykel. Det krävs ett nytt livscykeltänkande som är kopplat till en cirkulär ekonomi både vid förvaltning och produktion.

Byggföretag vars verksamhet innefattar mycket bilkörning kan tjäna in investeringar på eldrivna transportbilar genom sänkt bilskatt, billigare drift och lägre servicekostnader. Att använda el istället för diesel är mycket billigare, och elbilen håller längre än fossildrivna bilar. Hos shiftemobility.com kan du få mobil service, teknisk support och reservdelar till elektriska fordon. De har ett stort och varierat sortiment av reservdelar i lager som ligger både i Norge och Sverige.

Hållbart byggande

Hållbart byggande är något som byggbranschen numera fokuserar mycket på. Fokus är att skapa ett hållbart samhälle där vi använder jordens resurser på ett klokt och varsamt sätt. Många byggbolag marknadsför sig idag som miljövänliga, men vad är egentligen ett hållbart byggande? Det handlar dels om att använda bra materialval i bostadsprojekt samt att tänka på miljöaspekten när materialet tillverkas. De hus som byggs idag kommer att behöva användas av flera generationer och stå i många decennier. Byggnaden behöver hålla under hela denna tid och tåla väder och vind. För att maximera hållbarheten kan det vara bra att att planera för återanvändning av materialet när byggnaden är färdiganvänd och ska rivas. Det är bra att ha ett längre tidsperspektiv både när vi funderar på hur vi ska bygga hållbart och på hur ska skapa hållbara samhällen.

Idag skapas nya byggnader för kontor och bostäder med demonterbara komponenter, vilket innebär att de lätt kan anpassas när det uppstår förändringar i hushållens storlek och det generella bostadsbehovet. Byggnaderna utformas så att fasta inredningar och väggytor är flexibla och har möjlighet att moderniseras samt återanvändas. För att bygga hållbart bör farliga ämnen fasas ut och man bör genomföra energieffektiviseringar med hänsyn till en god inomhusmiljö. Det är också viktigt att samtidigt bevara estetiska, historiska och kulturella värden.

Du kanske också gillar…