Bygga hus

Ekonomisk förvaltning för byggnationer

Att anlita en fastighetsförvaltning till ekonomin i en bostadsrättsförening, är till stor hjälp för styrelsen, särskilt när det kommer till nybyggnationer eller ombyggnad på fastigheten man äger tillsammans. Genom en smart ekonomisk förvaltning ingår en mängd tjänster som hela föreningen kan ta del av!

Administrativ ekonomisk avlastning kring byggnation

Om en bostadsrättsförening planerar ett större bygge i den existerande fastigheten kan det handla om utbyggnader, tillbyggen av balkonger eller till exempel ombyggnad av gemensamma lokaler. En nybyggnation kan öka värdet på fastigheten och det finns en mängd bra tips hur man höjer fastighetens värde och ett av dessa är just ombyggnation och tillbyggen. Sådana stora projekt kräver en noggrann planering av hela bostadsrättföreningen och styrelsen kan då behöva administrativ avlastning. Då ska man se till att välja en professionell ekonomisk förvaltning genom en kunnig fastighetsförvaltning! En ekonomisk förvaltning innebär att bostadsrättföreningen får tillgång till en omfattande service med allt från hantering av budgetering och kostnader kring en om- eller tillbyggnad, till andra och fördelaktiga administrativa tjänster kring ekonomin.

Tjänster och fördelar med en ekonomisk förvaltning

Genom en omfattande och servicetäckande ekonomisk förvaltning, kan en bostadsrättsförening få en mycket effektiv hantering av ekonomin kring byggnationer i fastigheten. Idag finns det många energisparande lösningar för en ombyggnation och det kan handla om

smarta lösningar för miljön med tillbyggnader som man kan passa på att installera. Installerar man solceller eller till exempel bygger ett återbruksrum, kan en ekonomisk förvaltning hjälpa till med att planera kostnaderna om bostadsrättföreningen vill investera med tillbyggen av miljö- och energismarta lösningar. Förutom ekonomisk förvaltning kring byggen på fastigheten, kan en ekonomisk förvaltning även ta hand om hyresaviseringar, fakturor, skatter och avgifter, samt bland annat hantera budgetering och bokslut.

En bostadsrättsförening har mycket att tänka på kring en fastighet och planering kring ekonomin är tidskrävande. Det är smart att anlita en ekonomisk förvaltning då styrelsen även kan få allt samlat digitalt på ett och samma ställe! Genom tillgång till en kundportal som man enkelt loggar in på med BankID, får man en tydlig översyn av realtidsrapporter för bostadsrättföreningens ekonomi, åtkomst till enkel attestering av leverantörsfakturor eller till exempel digital avtalshantering av alla dokument kring ekonomin. En annan smart service när en bostadsrättförening använder sig av en ekonomisk förvaltning, är att man alltid får hjälp och råd kring en långsiktig ekonomisk planering för hela fastigheten. Genom en effektiv ekonomisk förvaltning, kan alla delägare och styrelse får en komplett service och luta sig tillbaka medan kunnig personal tar hand planering och åtgärder kring fastighetens ekonomi.

Du kanske också gillar…