Bygga hus

Hyr utrustning för byggprojekt

Om du driver ett byggföretag kan det finnas många fördelar med att hyra utrustning för bergborrning, rivning, håltagning och andra projekt. Genom att hyra maskiner i stället för att köpa in dem har du möjlighet att ha en större flexibilitet i vilka byggprojekt ni tar er an. Med en pålitlig partner har du alltid någon du kan ställa frågor till, eller få hjälp med reparationer.

För att hitta en pålitlig leverantör av hyrmaskiner kan du kontakta kendrill.se som erbjuder rivningsrobotar, bergborrutrustning och många andra maskiner som förbättrar arbetsbelastningen och arbetsmiljön för er verksamhet. Kendrill har också servicetekniker som kan erbjuda reparation av hydrauliska och mekaniska maskiner. Om du behöver komplettera maskinerna finns här även borrkronor, snigeldynamit och många andra produkter till försäljning.

Gör en arbetsmiljöplan

Inför varje bygge behöver en arbetsmiljöplan göras. Du behöver också göra en riskbedömning där du utvärderar vad som kan ske under byggets gång. För att undvika problem går det att hyra in en byggarbetsmiljösamordnare eller se till att denna kompetens finns i företaget. Arbetsmiljöplanen innehåller de regler som byggarbetsplatsen ska tillämpa. Den beskriver också hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras samt vilka åtgärder som skall vidtas för att skapa en bra arbetsmiljö under byggskedet. Du behöver minska risken för fall samt trygga schaktningsarbetet så att rasrisken minskas. Arbete på en byggarbetsplats kan innebära risker om det utförs i närheten av ledningar med högspänning eller när tunga byggelement ska monteras. När du utför rivning av konstruktioner som är bärande eller flyttar hälsofarliga ämnen och material är det viktigt att ha en plan för att göra detta på ett säkert sätt. NCC har tagit fram en bok som kallas för ”tysta boken”. Den innehåller bilder som illustrerar hur arbetet går till på en byggarbetsplats, som nödvändigheten i att använda hörselskydd och hjälm. Boken är avsedd att brukas för att informera utländsk arbetskraft som inte talar svenska.

Planera säkerheten

När säkerheten inte är planerad på ett tillfredsställande sätt kan detta resultera i olyckor. I Alvesta genomfördes en rivning av hus, vilket fick som resultat att en av grävmaskinerna föll ner i en källargång och välte. Nedgången var dold av rivmassor, vilket bidrog till den olyckliga händelsen. Som tur var skadades ingen person vid arbetsplatsolyckan och rivningen kunde fortgå enligt tidigare planering. Arbetsplatsen stängdes av, vilket förhindrade obehöriga från att ta sig in. Med en arbetsmiljöplan på plats behövde företaget sedan anmäla detta som en arbetsplatsolycka.

Du kanske också gillar…